Kittens will arrive in april


GIC Buffalo Bill av Skara Brae


Yamuna av Skara Brae*CH

Pedigree

Planned for early 2018


Dumbledore av Skara Brae*CH


Cherokee av Skara Brae*CH

Pedigree

Planned for early 2018


S*Prana's Falkor


Bizzbee av Svalbard*CH

Pedigree

Sarah Runzis
Route de Divonne 248
01210 Ornex
France

Tel : +41 79 206 75 94 or + 33 6 25 95 93 26
E-mail : srunzis@gmail.com

Copyright © 2012 - Cattery av Skara Brae - All rights reserved - Unauthorized reproduction prohibited - Webdesign by Virginie Jost